Skolas pasākumi

1.-12.klašu pasākumi

2019./2020.m.g. II pusgadam 

Laiks Klašu grupa Pasākums, aktivitāte
JANVĀRIS
8.01. 1.-12.kl. Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana
21.01. 5.-6.kl. Skaļās lasīšanas konkurss
27.01. 1.-4.kl. Valmieras čempionāts ātrspēlē 64 lauciņu dambretē U8
28.01. 5.-12.kl. Skolas Skatuves runas konkurss
29.01. 1.-4.kl. Valmieras čempionāts ātrspēlē 64 lauciņu dambretē U10
30.01. 1.-4.kl. Skolas Skatuves runas konkurss
31.01.   Valmieras čempionāts ātrspēlē 64 lauciņu dambretē U13-16
28.01.-28.02. 1.-12.kl. K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma akcija
FEBRUĀRIS
Visu mēnesi 1.-4.kl. Droša interneta mēnesis
05.02. 1.-12.kl. Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana
10.- 14.02. 2.-12.kl. Projektu nedēļa
10.02. 9., 10.kl. Karjeras atbalsta pasākums
11.02. 11.kl. Karjeras atbalsta pasākums
11.02 4.kl. Konkurss “Superziķeris 2020” 1.kārta
13.02. 8.kl. Karjeras atbalsta pasākums
14.02.   Mūsdienu deju koncerts KC
14.02. 9.-12.kl. Žetona vakara izrādes ģenerālmēģinājums
15.02. 11.-12.kl. Žetona vakars
17.02.   Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē U9,10
18.02.   Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam
19.02.   Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē U8
19.,20.,21.02. 1.-12.kl. Berga foto
20.02. 10.-12.kl. Krievu valodas radošais vakars
21.02.   Skatuves runas konkurss 1.kārta
21.02.   Valmieras čempionāts 100 lauciņu dambretē U13+16
25.02. 12.kl. Karjeras atbalsta pasākums
26.02. 9.,10.kl. Karjeras atbalsta pasākums
27.02.   Informācijas vakars VVV jauno 1.klašu ģimenēm
MARTS
Tiks precizēts 11.kl. Karjeras atbalsta pasākums
04.03   Skatuves runas konkurss 2.kārta
04.03. 1.-12.kl. Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana
05.03. 1.-12.kl. Interešu izglītības kolektīvu koncerts Kultūras centrā
10.03. 5.-6.kl. Erudīcijas spēle „Esi sveicināts EKO skolā!”
11.03. 7.-8.kl. Erudīcijas spēle „Esi sveicināts EKO skolā!”
13.03. 1.-12.kl. Darba svētki
25.03.   Akcijas „Dabai labu darīt!” noslēdzošā makulatūras pieņemšana
APRĪLIS
Tiks precizēts 8.-12.kl. Karjeras atbalsta pasākums
02.04. 1.-6.kl. Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate
06.04. 5.-12.kl. Koru skates 1.kārta
09.04.   KONKURSS “VIESTURIETE UN VIESTURIETIS”
21.04. 10.-12.kl. 11.c klases pirmizrāde
Tiks precizēts 8.-12.kl. Valmieras KC “Lielceļš pēc pamatskolas”
Tiks precizēts 9.kl. Informācijas diena „Esi sveicināts Viesturskolā!”
Tiks precizēts 1.-12.kl. Dalība Vislatvijas Lielajā talkā
20.04. 5.-12.kl. Koru skates 2.kārta
24.-25.04. 1.-12.kl. 13.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls    „…un es iešu un iešu!”
29.04. 1.-4.kl. 1.-4.klašu talantu koncerts “Ko es protu”
30.04. 1.-12.kl. Mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums
MAIJS
Tiks precizēts 8.kl. Karjeras atbalsta pasākums
Tiks precizēts 1.-4.kl. Literatūras detektīvu kluba noslēguma pasākums
11.05. 1. un 2.kl. Ceļojošā kausa izcīņa prāta spēlēs
13.05. 3. un 4.kl. Ceļojošā kausa izcīņa prāta spēlēs
15.05. 9. un 12.kl. Pēdējā zvana pasākums
21.05. 3. un 5.kl. Karjeras atbalsta pasākums
27.05. 5.-12.kl. Sporta diena
Tiks precizēts 1.-12.kl. Viesturskolas DĀRZA SVĒTKI
29.05. 1.-12.kl. Mācību gada noslēguma līnija
30.05.   SKOLAS SALIDOJUMS
JŪNIJS
05.06.   Valmieras bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Tiks precizēts   Tikšanās ar 1. klašu vecākiem
06.06. 12.klasēm IZLAIDUMS
13.06. 9.klasēm IZLAIDUMS
15., 16.,17.

06.

  10. klašu uzņemšana
18.06. 10.kl. 10. klašu komplektēšana

Direktora vietnieces audzināšanas jomā         Zane Švēde , Līga Gacka

 

1.-12.klašu pasākumi

2019./2020.m.g. I pusgadam

N.

pk.

Laiks Klašu grupa Pasākums, aktivitāte
Septembris
1. 2.09. 1.-12.kl. Zinību diena:

9.00  klases stunda

10.30 zinību dienas pasākums VVV pagalmā

11.30 pirmklasnieku sveikšana VVV kamīnzālē

3. 9.09.-13.09. 7.-12.kl. Sēņu izstāde
4. 16.09. 10.-12.kl. Ekoskolu apbalvošanas pasākums
5. 16.,17.,18.09. 10.-12.kl. „Aristotelis”- 10.klašu iesvētības
6. 16.-20.09. 1.-12.kl. Mobilitātes nedēļa
7. 19.09. 10.-12.kl. Dzejas diena
8. 20.09. 1.-12.kl. Latvijas Olimpiskā diena 2019
9. 25.09. 1.- 12.kl. ZAAO ekskursija iepriekšējā mācību gada aktīvākajiem makulatūras vācējiem
10. 26.09. 1.-12. kl. Vecāku diena
11. 27.09. 8.-12.kl. Dalība Zinātnieku  nakts pasākumos
Oktobris
12. 4.10. 2.-12.kl. Skolotāju diena
13. 7.-13.10. 1.-12.kl. Labo darbu nedēļa
14. 14.-18.10. 1.-12.kl. Karjeras nedēļa
15. 17.10. 5.- 6.kl. Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”
Novembris
16. Tiks precizēts Tiks precizēts TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Alise Brīnumzemē”
17. 4. – 8.11. 4.-6.kl. Skolas apkārtnes sakopšana
18. 4.-10.11. 1.-12. kl. Ekoskolu Rīcības dienas
19. 5.11. 1.-12.kl. Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.
20. 11.11. 1.-12.kl. Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Mūsu GAISMA Latvijai”
21. 15.11. 1.-12.kl. Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svētku koncerts
Decembris
22. 2.- 13.12. 1.-12.kl. Telpu sapošana Ziemassvētkiem
23. 3.12. 1.-12.kl. Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.
24. 10.12. 1.-12.kl. Skolas dzimšanas dienas 80 gadu jubileja
25. 16.-20. 12. 1.-12.kl. Ziemassvētku pasākumi

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā: Simona Šmidte, Līga Gacka