Kontakti

Adrese:   Viestura aleja 3, Valmiera, LV-4201

Tālruņi:

direktors         64222436;

mācību daļa   64231186.

E-pasts: vvv@valmiera.edu.lv

 

REKVIZĪTI

Maksātājs: Valmieras pilsētas pašvaldība,

Reģistrācijas Nr. LV 90000043403

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera LV 4201

Saņemšanas adrese: Valmieras Viestura vidusskola, Viestura aleja 3, Valmiera LV 4201

Banka SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts LV94UNLA0018000142255

Preču nosūtītājs rēķinā obligāti aizpilda visus savus rekvizītus (nosaukumu, adresi, bankas rekvizītus).

Preču pavadzīmē jānorāda preces nosaukums, mērvienība, daudzums, cena, summa.